Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Obchodní podmínky Tapety Slunce

aukro_logo_tapety_slunce
 • Obchodní podmínky
 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tapety-slunce.cz (dále jen „prodávající“), jehož provozovatelem je :
 • Jana Jindrová
 • Bryksova 775
 • 198 00 Praha 9
 • Ičo : 02194741
 • Objednávka zboží
 • Veškeré objednávky na www.tapety-slunce.cz jsou považovány za závazné. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

  Objednání je možné pouze prostřednictvím elektronického obchodu. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle. Takto odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
  Před odesláním objednávky má kupující povinnost ověřit si cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného.

  Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem a cenou.

  Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
 • Dodací podmínky
 • Zboží bude zasláno poštou popř. sběrnou (kurýrní) službou.

  Cena dopravného a balného je závislá na celkové hodnotě odebraného zboží:
 • - zboží nad 3.000,- Kč – zdarma (pouze ČR)
 • - zboží do 3.000,- Kč – 170,- Kč
 • - při platbě předem: 120,- Kč.
 • Cena dopravného a balné do jiných států bude stanovena na základě individuálních požadavků.
 • Dodací lhůta
 • Dodavatel-prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuto na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 7 - 14 dní od potvrzení objednávky. U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat. Pokud dojde k vyprodání zásob, zákazník na toto zboží ztrácí nárok.
 • Zrušení objednávky
 • Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím potvrzením prodávajícím. Po potvrzení lze zrušit objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava).

  Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popř. se zboží již nevyrábí či nedodává, kupující bude prodávajícím kontaktován pro upřesnění dalšího postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena bankovním převodem nebo poštovní složenkou na adresu v co nejkratším termínu.


 • Reklamace a záruka na zboží
 • Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list. Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží.
 • Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Doporučujeme zboží překontrolovat bezprostředně po převzetí přímo na poště, kde lze případné vady reklamovat. Po převzetí zboží nelze brát na pozdější reklamace zřetel.
 • Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, zejména špatnou aplikací a nesprávný skladováním.
 • Jestliže je tapeta vyjmuta ze svého originálního obalu, je s ní manipulováno, je aplikována na zeď či jiný povrch, její reklamace již není možná. Jakmile je samolepka sejmuta z podkladu, její reklamace není možná. V obou případech se jedná o specifické zboží.
 • Postup při reklamaci:
  Informujte nás o reklamaci prostřednictvím, emailu nebo telefonicky - viz sekce Kontakty. Zboží zašlete jako doporučený balík nikoliv dobírkou na naši adresu s dokladem o nabytí reklamovaného zboží. Reklamace doporučujeme zasílat doporučeně v pevném obalu, aby nedošlo k poškození během přepravy.Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy doručením zboží prodejci.
 • Odstoupení od smlouvy
 • Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny prodávajícího, popř. zboží doručí osobně. Při odstoupení je nutné uvést číslo daňového dokladu a bankovní účet kupujícího, na který mu bude poukázána částka ve výši ceny zakoupeného zboží.

  Prodávající posoudí stav vráceného zboží dle následujících podmínek a oznámí kupujícímu stav:

 • Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:
 • - musí být v původním nepoškozeném obalu
 • - nesmí být použité
 • - nesmí být poškozené
 • - musí být kompletní (včetně původního příslušenství, záručního listu, návodu,…)
 • - kupující se musí prokázat dokladem o koupi daného zboží

 • Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné.

  V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

  Prodávající je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

  V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno v sídle prodávajícího.

  Dle zákona je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.
 • Ochrana osobních dat
 • • Jana Jindrová, provozovatel internetového obchodu www.tapety-slunce.cz je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zavazuje se a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka (výjimku tvoří dodavatelská služba, která data potřebuje za účelem doručení zásilky). Údaje kupujícího jsou ukládány do databáze, aby se při každém nákupu nemusel znovu registrovat. Vaše emailová adresa nebude použita pro zasílání jakéhokoliv nevyžádaného obsahu (novinky, probíhající akce). Tato data může prodávající na přání kupujícího kdykoliv bez udání důvodu z databáze vymazat.
 • Závěrečná ustanovení
 • V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především obchodním a občanským zákoníkem. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

O prodejci

Kontakt


Ranking English Bookmakers Artbetting.net
Ламперия от ЕМСИЕН-3

TAPETY Slunce

IČO : 02194741

Jana Jindrová

Bryksova 775

Praha 9 198 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V e-shopu tapety-slunce.cz můžete zakoupit moderní TAPETY všeho druhu- VLIESOVÉ TAPETY - omyvatelné VINYLOVÉ TAPETY, PAPÍROVÉ TAPETY, FOTOTAPETY A různé DEKORACE. 

Дюшеме от emsien3.com

Log In or Register